8. razred

Karierna orientacija v 8. razredu poteka v okviru tehniškega in naravoslovnega dneva in ur oddelčne skupnosti. Starši učencev 8. razreda so z informacijami seznanjeni na roditeljskem sestanku v mesecu aprilu oz. maju.
Erna Meglič, svetovalna delavka