9. razred

Karierna orientacija v 9. razredu poteka v okviru tehniških dni, ur oddelčne skupnosti in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Starši učencev 9. razreda so z informacijami seznanjeni na roditeljskem sestanku v mesecu februarju.
Erna Meglič, svetovalna delavka