Akcija zbiranja starega papirja bo potekala v tem tednu in sicer od srede, 19. 5. 2021, od 7. 00  do petka, 21. 5. 2021, do 14.00.
Papir in karton boste samostojno odlagali v zabojnik pred šolo. Stalnega dežurstva učiteljev ne bo. Beležili bomo, koliko papirja / kartona boste oddali za vrtec oz. za posamezen oddelek, zato vas prosimo, da ta podatek posredujete razredniku oz. vzgojiteljici.

POMEMBNO: Prosimo Vas, da zabojnik začnete polniti čim bolj zadaj in da papir zlagate tako, da se čim manj podira.
Denar, zbran z akcijo, bo namenjen Šolskemu skladu, iz katerega se bodo pokrivale potrebe šole in vrtca Storžek.

Bojana Koprivec, koordinatorka akcije

Dostopnost