Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se po Sklepu o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2010 ne izvede.

Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja