Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu bo v šolskem letu 2020/2021 potekalo po naslednjem razporedu:

Torek, 4. maj 2021 – NPZ iz slovenščine (6. in 9. razred)

Četrtek, 6. maj 2021 – NPZ iz matematike (6. in 9. razred)

Ponedeljek, 10. maj 2021 – NPZ iz angleščine (6. razred) in biologije (9. razred)

Učenci pridejo v šolo do 7. 30 in začnejo s pisanjem ob 7.45 (60 minut). Z razporedom pisanja po učilnicah bodo učenci seznanjeni 1 dan pred opravljanjem NPZ. S poukom nadaljujejo 2. šolsko uro.

Učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo za začetek 2, šolske ure (1.uro pouka bodo opravili na daljavo). Za avtobusne prevoze bo poskrbljeno:

  1. 8:15 Jezersko – Tupaliče – Tupaliče na gmajni – Potoče vas – Preddvor Š,
  2. 8:50 Sr.Bela Kračman – Sp.Bela – Zg.Bela – Preddvor Š in
  3. 8:55 Bašelj – Preddvor >> redni preusmerjen preko šole.

Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja