Letovanje

Vsako leto Občini Preddvor in Jezersko namenjata sredstva za subvencijo letovanja za učence, ki imajo bivališče v omenjenih Občinah in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Letovanje v Savudriji, Poreču, Piranu, Umagu in drugih krajih (kraji se vsako leto delno spreminjajo) organizira Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, na Debelem Rtiču pa Rdeči križ Kranj
Starši najdete informacije o tem na spletni strani Društva prijateljev mladine Škofja Loka  in Rdečega križa Kranj. Informacije o tem objavijo v času od konca aprila do konca maja. Prijavo na letovanje oddate neposredno na Društvo prijateljev mladine Škofja Loka oz. Rdečega križa Kranj, vlogo za subvencijo pa neposredno na Občino Preddvor oz. Jezersko (odvisno od kraja bivališča).
Občasno letovanja organizirajo tudi nekateri drugi organizatorji. O teh izvajalcih boste starši obveščeni po e-asistentu. 
Če imate v zvezi s tem kakšna vprašanja, je najbolje, da se obrnete na organizatorje letovanj.
Erna Meglič, svetovalna delavka

Dostopnost