OŠ Matije Valjavca Preddvor
Šolska ulica 9
4205 Preddvor
tel. 04 27 50 710
tajnistvo@os-preddvor.si

Naslovnik Tel. številka
Tajništvo 04 275 07 10
Računovodstvo 04 275 07 11
Obračun položnic 04 292 63 23
Ravnatelj/-ica 04 275 07 12
Pomočnik/-ica ravnatelja 04 275 07 13
Specialna pedagoginja 04 275 07 14
Socialna delavka 04 275 07 15
Zbornica 04 275 07 16
Kuhinja 04 275 07 17
Knjižnica 04 275 07 18

PŠ Jezersko
Zgornje Jezersko 62
4206 Zgornje Jezersko
tel. 04 25 41 033

PŠ Kokra
Kokra 23
4205 Preddvor
tel. 04 25 51 438

Vrtec Storžek
Šolska ulica 7
4205 Preddvor
tel. 04 25 51 082

Vrtec Čriček
Zgornja Bela
4205 Preddvor
tel. 04 25 51 156

Vrtec Palček
Zgornje Jezersko 62
4206 Zgornje Jezersko
tel. 04 25 41 033

Dostopnost