Letovanje

Vsako leto Občini Preddvor in Jezersko namenjata sredstva za subvencijo letovanja za učence, ki imajo bivališče v omenjenih Občinah in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Letovanje v Savudriji, Poreču, Piranu in Umagu (kraji se vsako leto delno spreminjajo) organizira Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, na Debelem Rtiču pa Rdeči križ Kranj
Starši boste informacije o letovanju in možnostih za subvencijo prejeli po eAsistentu predvidoma v mesecu aprilu. Po novem boste vlogo za subvencijo oddali neposredno na Občino Preddvor oz. Jezersko (odvisno od bivališča), prijavo na letovanje pa, kot do sedaj, na Društvo prijateljev mladine Škofja Loka oz. Rdeči križ Kranj.
Če imate v zvezi s tem kakšna vprašanja, se lahko obrnete na svetovalno delavko Erno Meglič, na e-naslov: Erna.Meglic@os-preddvor.si, po telefonu (04) 275 07 15 ali se dogovorite za osebno srečanje.
Erna Meglič, svetovalna delavka

Dostopnost