Razpis za vpis

Srednješolski programi

Objavljen je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/22.

Višje strokovne šole

Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021/22 so objavljeni višješolski študijski programi, ki trajajo 2 leti. Objavljeni so tudi datumi informativnih dni, pogoji za vpis idr.

Univerzitetni programi

Objavljamo povezavo do Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22. V Razpisu so objavljeni študijski programi, datumi informativnega dneva, pogoji za vpis idr.

Erna Meglič, svetovalna delavka