Razpis za vpis

Srednješolski programi

V Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove s objavljeni srednješolski programi po posameznih regijah, informacije o informativnem dnevu, pogojih za vpis, vpisnem in izbirnem postopku, rokih za vpis in razpis za sprejem učencev v dijaške domove. 

Višje strokovne šole

Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje so objavljeni višješolski študijski programi, ki trajajo 2 leti. Objavljeni so tudi datumi informativnih dni, pogoji za vpis in druge informacije.

Univerzitetni programi

V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe so objavljeni visokošolski, univerzitetni in enoviti študijski programi, datumi informativnega dneva, pogoji za vpis in druge informacije. 

Erna Meglič, svetovalna delavka

Dostopnost