Vozni red avtobusnih prevozov

Učenci za prevoz uporabljajo avtobusne vozovnice, za katere odgovarjajo sami in jih obdržijo v času počitnic do naslednjega šolskega leta (devetošolci vozovnice vrnejo razrednikom, ko dobijo spričevala). Občina stroške prevoza povrne tistim staršem, ki nimajo organiziranega javnega prevoza svojih šoloobveznih otrok, od najbližjega avtobusnega postajališča pa so oddaljeni več kot dva kilometra.

 

Postajališče Čas odhodov v OŠ Čas odhodov iz OŠ
Bašelj 7.10, 8.02 12.55, 13.05, 14.00, 14.55
Bašelj - Vaškar 7.58 14.00
Hraše 7.33 14.00
Hrib 7.13, 8.08 13.05, 14.00
Jezersko - Štular 6.30, 7.40 13.05, 13.55, 14.53
Kokra - Povšnar 6.48, 7.58 13.05, 13.55, 14.53
Potoče - Dom upokojencev 7.11, 8.03 13:05, 14.00
Spodnja Bela 7.05, 7.37 13.05, 14.00, 14.55
Srednja Bela 7.07, 7.39 13.05, 14.00, 14.55
Srednja Bela - Krčman 7.30 13.05
Tupaliče 7.05, 7.56 13.05, 14.00 14.56
Zgornja Bela 7.13, 8.05 13.05, 14.00, 14.55

 

Dostopnost