Šolska prehrana

1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki poenostavlja postopek pridobivanja pravice so subvencionirane malice in kosila. Staršem tako ni več potrebno oddajati posebnih vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj šola upošteva podatke o pripadajoči subvenciji, ki jih prejme od pristojnega ministrstva.
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na na povezavi eUprave.
Erna Meglič, svetovalna delavka

Dostopnost