Odjava

Naša šola je v letu 2015/16 vpeljala sistem eAsistent. Ta med drugim omogoča tudi storitev odjavljanja šolske prehrane preko spleta, zato naprošamo vse starše, da se tega poslužujejo.

Do sistema lahko dostopate:
– preko plačljivega plus paketa ali
– preko brezplačnega osnovnega paketa ali
– preko otrokovega profila (starši ste prejeli uporabniško ime in geslo za dostop do otrokovega profila na roditeljskem sestanku).

V skladu s Pravili šolske prehrane in Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPre) (oba sta dostopna na spletni strani šole) je obrok odjavljen pravočasno, če se ga odjavi vsaj en dan prej do 10.00 ure. V kolikor boste preko eAsistenta (v izjemnih primerih lahko tudi telefonsko ali e-pošti in jo bomo vnesli mi) po tej uri odjavili obrok, bo sistem smatral odjavo za nepravočasno. V primeru da imate priznano subvencijo malice oz. kosila (učenci staršev, ki imajo v veljavni odločbi o otroškem dodatku izračunan povprečni mesečni dohodek družine na družinskega člana, ki ne presega 53 % neto povprečne plače v Sloveniji za malico in 36 % za kosilo) vam Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v primeru, da zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin niste mogli pravočasno odjaviti ali prevzeti obroka, le tega plača (14. člen ZŠolPre). Ker eAsistent ne prepozna odjave subvencioniranega obroka za prvi dan, vas prosimo, da nam zaradi lažjega obračunavanja sporočite otrokovo odsotnost istega dne. Vsekakor pa bodite pozorni na pravočasno odjavo za naslednje dni.

Pravilnik o šolski prehrani vsem omogoča, da za prvi dan malico lahko tudi prevzamete.

Odjavljanje obrokov preko sistema eAsistenta je mnogo bolj pregledno in zmanjšuje možnost napak pri obračunu prehrane.

Mojca Sodnik, računovodstvo
Maja Šenk Zidar, vodja šolske prehrane

Dostopnost