Obveščamo vas, da je MIZŠ objavil razpis pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja za šolsko leto 2022/23.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje pripravniška mesta v vrtcihosnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Razpis je bil objavljen v petek, 3. 6. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MIZŠ (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-pripravniskih-mest-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-za-leto-202223/ ).

Razpisanih je 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.

Predvideni rok za prijavo na razpis je 27. 6. 2022 (kasnejša prijava bi bila mogoča le v primeru nezapolnjenih pripravniških mest, vendar najkasneje do 15. 9. 2022).

Prijavnico dobite tukaj: Prijavnica-na-razpis-pripravniskih-mest-2022-_23 ali na spletni strani ministrstva.

Če ste učitelj/-ica razrednega pouka ali matematike, vas vabimo, da se prijavite.

Za dodatne informacije pišite na joze.povsin@os-preddvor.si.

Dostopnost