Spoštovani učenci in starši!

Vabim vas k sodelovanju v akciji zbiranja starega papirja, ki bo prihodnji teden, od srede, 20. 10. 2021 do petka, 22. 10. 2021. V sredo boste papir za šolo in vrtec Storžek lahko odlagali že zjutraj, od 7. 00 ure dalje. Akcija se bo zaključila v petek ob 16. uri. Doma papir zvežite ali odložite v škatle ter STEHTAJTE. Učenci količino oddanega papirja in kartona sporočite SVOJEMU RAZREDNIKU (ali starši sporočite razredniku po elektronski pošti/beležki).

POMEMBNO: Papir in karton SAMOSTOJNO odlagate v zabojnik, posebnega dežurstva učiteljev ob zabojniku ne bo. Prosim, da zabojnik začnete polniti čim bolj zadaj in škatle oziroma zvezan papir zlagate tako, da se čim manj podira. ČE JE ZABOJNIK ZAPRT, GA NE ODPIRAJTE, ampak papir odložite PRED ZABOJNIK. Upoštevajte, da je na območju zbiranja papirja urejen enosmerni promet v smeri od šole proti vrtcu. Pozorni in previdni bodite na dogajanje okoli zabojnika, predvsem zjutraj pred poukom, ko je tu največ prometa.

Denar, zbran z akcijo, bo namenjen Šolskemu skladu, iz katerega se bodo pokrivale potrebe šole in vrtca.

koordinatorka akcije Bojana Koprivec

Dostopnost